Σας Προτείνουμε

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή μηνυμάτων με εξωγήινη νοημοσύνη

Δημοσιεύτηκε : 11/14/2011 |

Το 2011 Έγινε δεκτή για δημοσίευση σε διαστημική πολιτική η έρευνα από τους Συντάκτες της εργασίας imitra Atri (U Kansas), Julia DeMarines (International Space U), Jacob Haqq-Misra (Penn State U) με θέμα "πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων με εξωγήινη νοημοσύνη"Αποσπάσματα από την εργασία: Τα μηνύματα για την εξωγήινη νοημοσύνη (Meti) είναι ένας κλάδος της μελέτης που ασχολούνται με την κατασκευή και τη μετάδοση ενός μηνύματος προς τους κατοικήσιμους πλανήτες. Δεδομένου ότι το μήνυμα τού Arecibo το 1974 και η μικρή διάρκεια των Meti μεταδόσεων έχουν αποτέλεσμα να αυξήσουν το περιεχόμενο και τη πολυπλοκότητα, των μηνυμάτων αλλά η έλλειψη ενός καθορισμένου πρωτοκόλλου παράγουν ανοργάνωτα ή αινιγματικά μηνύματα που θα μπορούσαν να είναι δύσκολο να ερμηνεύουν.

Εδώ μελετάμε τα περίγραμμα της ανάπτυξης μιας αυτόνομης επικοινωνίας πρωτόκολλου μηνυμάτων για εξωγήινη νοημοσύνη που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την κατασκευή ενός μηνύματος, ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα ότι τα μηνύματα που επικοινωνούν να είναι αποτελεσματικά. Ένα Meti πρωτόκολλο έχει πολλούς παράγοντες όπως η κωδικοποίηση σήματος, το μήκος του μηνύματος, του πληροφοριακού περιεχομένου, ανθρωποκεντρισμό, μέθοδος μετάδοσης, και τη διαβίβαση περιοδικότητας.

Αφού θα ανεπτύχθη, το πρωτόκολλο θα τεθεί σε δοκιμές σε διαφορετικές ομάδες ερευνητών σε όλο τον κόσμο. Ένα αποτελεσματικό μήνυμα προς τους εξωγήινους θα πρέπει τουλάχιστον να είναι κατανοητό από τον άνθρωπο, και απελευθερώνοντας το πρωτόκολλο για τη δοκιμή θα μας επιτρέψει να βελτιωθεί το πρωτόκολλο και να ανεπτύχθη σε δυνατότητές επικοινωνίας. Μέσα από μια διαδραστική ιστοσελίδα, σε όλο τον κόσμο θα είναι σε θέση να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν μηνύματα που θα ακολουθούν το πρωτόκολλο στο γίνει καλύτερο στο είδος των μηνυμάτων προσαρμοσμένο για τη διαπολιτισμική επικοινωνίας.

Η ανάπτυξη ενός Meti πρωτόκολλου θα χρησιμεύσει για τη βελτίωση της ποιότητας των μηνυμάτων προς τους εξωγήινους, την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, και να κάνει κατανοητή την αστροβιολογία στο κοινό.

______________________

Εγγραφείτε στην bet365 καταθέστε €10* ή και περισσότερα και θα δικαιούστε μπόνους 100% της κατάθεσης που πληροί τις προϋποθέσεις, μέχρι το πολύ €100*.

Εγγραφή τώρα.

_____________________
Ασφάλειες Αυτοκινήτων | Laptops | Δημοπρασίες | Best Deals | Αξεσουάρ


Next previous home